Bartłomiej Jaszka: ciężko wytłumaczyć, dlaczego byliśmy tacy sparaliżowani