Bombowy rzut Szpery! Piłka między rękami bramkarza