III turniej PGNiG Summer Superligi: Gdańsk

D
2
6
G
1
0
M
2
4
S
1
1
-:-
Już wkrótce mecz w Twojej okolicy. Kibicuj z trybun 12 maja w Mielcu.
Kup bilet

Aktualności

Dodano: 16 kwietnia 2018

Komunikat Komisarza Ligi

Komunikat z dnia 16 kwietnia 2018 r. w  spawie wezwania do zgłaszania wierzytelności

W związku z wszczętym w dniu 21 marca 2018 r. postępowaniem licencyjnym na sezon 2018/2019 wzywa się wierzycieli klubów PGNiG Superligi do zgłaszania wierzytelności w terminie do dnia 16 maja 2018 r.
Zgłoszenie wierzytelności należy dokonać pisemnie na adres siedziby spółki Superliga sp.z o.o. (ul. Łazienkowska 6A lok. 087, 00-449 Warszawa) oraz drogą elektroniczną na adres piotr.lebek@pgnig-superliga.pl
Zgłoszenie wierzytelności winno zawierać:
Opis podstawy roszczenia (faktyczna i prawna)

 1. Kwotę wierzytelności, na którą składają się:
  – Kwota główna wierzytelności,
  – Kwota odsetek,
  – Terminy wymagalności roszczenia i liczba dni zwłoki w płatności,
  – Wysokość spłaconej wierzytelności wraz z terminami spłat i kwotami spłat,
 2. Informację na temat stanu sprawy sądowej lub administracyjnej jeśli co do wierzytelności toczy się postępowanie (należy podać sygnatury spraw, organy prowadzące postępowania, etap postępowań).
 3. Dowody wierzytelności w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii przez notariusza lub radcę prawnego / adwokata (wykaz, orzeczenia sądowe, ugody / porozumienia, uznania długu, dowody częsciowej spłaty).
 4. W przypadku następstwa prawnego lub zmiany formy prawnej przez klub w celu spełnienia kryterium sportowego dowód następstwa prawnego lub dokumenty uprawdopodabniające zmianę formy prawnej w celu spełnienia kryterium sportowego.

Runda zasadnicza

M Drużyna M P

Przeczytaj jeszcze: