Kontakt


SUPERLIGA Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 6A
00-449 Warszawa

T: +48 693 230 431
@: biuro@pgnig-superliga.pl
NIP: 9512414459
REGON: 364612327
KRS: 0000620235

 

Marek Janicki

Prezes Zarządu

 

Piotr Łebek

Komisarz Ligitel.: +48 572 727 268

Justyna Woja

Dyrektor ds. Komunikacji
Rzecznik Prasowy

ZARZĄD PGNIG SUPERLIGI:


Superliga Sp. z o.o.
ul. Łazienkowska 6A,
00-449 Warszawa, Polska

NIP: 9512414459
REGON: 364612327

Kapitał zakładowy: 650 000 zł

KRS: 0000620235
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS