Maciej Zarzycki: wynik nie oddaje przebiegu tego spotkania